SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România!

Publicăm mai jos scrisoarea deschisă către parlamentarii clujeni a Fundației pentru Deschidere și Reflecție Socială (Desire), inițiatoarea campaniei “Căși sociale acum!”.
 
Cluj-Napoca, 16.01.2017. 
Prin campaniile sale – “Căși sociale ACUM!” (derulată din martie 2016), precum și “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” (cu începere din septembrie 2016) – Fundația Desire continuă să vă atragă atenția asupra unor probleme social-economice de la nivelul orașului Cluj care nu se pot soluționa fără inițiative pentru schimbări legislative de la nivel național. Pornind de la analiza precarității locuirii și muncii în zona Pata Rât din orașul Cluj ca manifestări ale inegalităților produse de economia politică capitalistă și politica socială a sistemului, precum și de la observarea faptului că persoanele care au acces doar la locuri de muncă nesigure și prost plătite stau și sub riscul marginalizării locative, ne-am propus să punem pe agenda politică locală și națională următoarele subiecte:
       – minimalizarea locuirii publice în politicile naționale de locuire;
     – locuirea săracă în spații marginale;
     – precarizarea muncii lucrătorilor din diverse domenii ale economiei formale, din   economia informală dar și lucrătorilor care muncesc pentru venitul minim garantat.
Dacă sunteți interesați de promovarea unei politici și/sau de o colaborare trans-partinică pe aceste teme, vă stăm la dispoziție cu informații detailate despre acțiunile Fundației Desire din anul 2016:
        “Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială” (http://www.desire-ro.eu/?p=2599), care – pe baza analizelor făcute asupra efectelor politicii de locuire de după 1990 – revendică decizii politice la nivel local prin care administrația publică locală să crească stocul de locuințe sociale și să modifice criteriile de atribuire de locuințe sociale în așa fel încât acestea să faciliteze accesul persoanelor marginalizate social care trăiesc în sărăcie și sărăcie extremă la locuințe publice adecvate;
Recomandările formulate către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice (http://www.desire-ro.eu/?p=2418) – prin care am contribuit la elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii, formulând și detailând nevoia de o reformă legislativă și instituțională care să coreleze legislația locuirii cu cea socială și cea a non-discriminării, cu legislația administrației publice, precum și cea a construcțiilor și urbanismului, astfel încât la toate nivelele administrației publice să se impună prevederi clare și explicite cu privire la obligația și modul în care incluziunea locativă a persoanelor marginalizate să funcționeze ca parte organic integrată în politica incluziunii sociale;
       Observații trimise către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice în contextul procesului de consultare publică deschise de MDRAP începând cu 05.08.2016 asupra proiectului de act normativ intitulat Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 (http://www.desire-ro.eu/?p=2442);
       Recomandările formulate către Guvernul României, Cancelaria Primului Ministru, Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și unor organizații cu caracter cultural cu privire la posibilitatea valorificării patrimoniului comunitar nefolosit ca instrument al creșterii stocului de locuințe sociale din fondul locativ de stat (http://www.desire-ro.eu/?p=2648);
       Acțiunile campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” (http://www.desire-ro.eu/?page_id=2465), care și-au propus să contribuie la conștientizarea de către instituțiile publice locale relevante din acest punct de vedere despre cum sunt afectate persoanele cele mai precarizate din Cluj-Napoca de rasismul de mediu. Acesta funcționează ca un tip de rasism care contribuie la exploatarea muncii din medii poluate (cum sunt rampele de deșeuri din Pata Rât), dar și la împingerea persoanelor marginalizate înspre spații locative aflate în proximitatea acelorași medii toxice ce pun în pericol sănătatea și viața lor. Prin acțiunile noastre am  continuat să aducem în spațiul dezbaterii publice clujene probleme precum:
            * Drepturile muncitorilor de pe rampele de deșeuri, având domiciliul în colonia Dallas de patru decenii fără a fi beneficiat de suport din partea autorităților în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor lor de locuire și muncă.
            * Amplasarea, în toamna anului 2015, a rampelor de stocare temporară a deșeurilor din Pata Rât la o distanță de cc 300 de metri (SALPREST) și 800 de metri (RADP) de zona de locuire din Pata Rât constituită ca zonă de locuire în 2010 de însăși administrația publică locală.
            * Neîndeplinirea obligațiilor Primăriei Municipiului Cluj-Napoca față de locatarii de pe str. Cantonului (prevăzute in Acordurile de colaborare cu Fundațiile care au instalat bărăcile termopan și cele de lemn pe locație), fapt care de-a lungul a aproape de 20 de ani a contribuit la agravarea precarității locuirii pe str. Cantonului, din care au rezultat, printre altele, izbucnirea și extinderea rapidă a unor incendii ce pun în pericol viața și bunurile materiale ale oamenilor, dar și neputința de a ridica deșeurile menajere cumulate în acest spațiu de locuire timp de foarte mulți ani.                                   * Neglijarea totală a impactului social și uman al unor proiecte cu finanțare    nerambursabilă sau a unor investiții din bugetul public în dezvoltare infrastructurală (cum ar fi noile rampe de stocare temporară a deșeurilor, dar și proiectul de transport intermodal între Aeroportul Internațional   Avram Iancu și Gara de Est/ Someșeni), precum și lipsa unor măsuri de protecție în relație cu persoanele afectate de aceste proiecte/investiții.
 
Ne adresăm Dumneavoastră cu aceste probleme locale pentru că, în calitate de legiuitori, aveți la îndemână pârghii decizionale prin care puteți contribui la ameliorarea acestora la nivel național, pornind chiar de la manifestarea lor la nivelul Clujului, susținând astfel (și) intervențiile necesare în orașul nostru. Astfel veți putea reprezenta problemele alegătorilorlocali prin demersuri de ameliorare a problemelor la nivel național, dat fiind că acești cetățeni ai României de obicei nu posedă capitalul politic necesar pentru setarea priorităților urmărite de către decidenți.  Concomitent, demersurile Dumneavoastră din Parlament nu vor susține doar rezolvarea unor probleme locale clujene, având în vedere faptul că aceste tipuri de manifestări ale inegalităților sociale sunt prezente în toate localitățile din România.
Reiterăm aici că inegalitățile de venit, sărăcia, locuirea precară sau deprivarea locativă, dar și marginalizarea spațială și discriminarea instituțională sunt efecte ale unor decizii politice. Cu o altă politică în domeniul muncii și al locuirii, care nu ar mai urmări în primul rând susținerea acumulării de capital, legiuitorii și guvernanții locali și centrali ar putea să acționeze asupra cauzelor structurale ale precarizării și stigmatizării clasei sociale ce nu are în proprietate privată mijloace de producție și/sau spații de locuit. Deoarece atât minimalizarea  locuirii publice în politicile naționale de locuire, cât și locuirea săracă în spaţii marginale, dar și precarizarea muncii lucrătorilor din diverse domenii ale economiei formale, din economia informală dar și lucrătorilor care muncesc pentru venitul minim garantat  este una structurală, soluţiile constau în intervenţii sistemice care pot fi generate și susținute prin legislație adecvată, tocmai aici fiind locul și rolul Dumneavoastră. Acestea trebuie să fie gândite ca parte a:
       – unei politici a muncii şi a ocupării care asigură drepturile muncii, salarii şi protecţie adecvată pentru muncitori și astfel contribuie la susținerea lucrătorilor în efortul lor de a reproducere a forței de muncă;
       – unei politici de redistribuire socială bazată pe taxare progresivă ce permite investiţii ale statului în bunăstarea populaţiei sărăcite ale cărei venituri sunt menținute la un nivel extrem de redus, respectiv în asigurarea unor servicii publice şi sociale adecvate;
       – unei politici de locuire cu proceduri şi resurse financiare ce permit creşterea stocului de locuinţe sociale din fondul locativ de stat, dar şi cu reglementări clare privind obligaţiile administraţiei publice locale de a asigura accesul persoanelor marginalizate social sau al clasei muncitoare precarizate la locuinţe publice adecvate.
Așteptăm de la Dumneavoastră să aduceți în atenția Parlamentului României aceste probleme politice și să inițiați și susțineți demersuri legislative ce vor facilita soluționarea lor și la nivelul orașului nostru. Avem nevoie de:
       modificarea Codului Muncii, în sensul susținerii drepturilor lucrătorilor,
       modificarea legislaţiei locuirii astfel încât aceasta să susţină în mod direct accesul persoanelor marginalizate social sau al clasei muncitoare precarizate la locuințe publice,
       proceduri clare prin care se poate crește fondul locativ public, pe lângă programe de construcție de noi locuințe sociale din fondul locativ de stat
       interzicerea evacuărilor forţate, adică a evacuărilor care transformă oamenii în persoane fără adăpost,
       proceduri clare care facilitează legalizarea aşezărilor informale în cazul persoanelor marginalizate social, particularizate în funcție de diversele tipuri ale locuirii în spații locative fără autorizații de construcție sau fără acte de proprietate sau de închiriere,
       măsuri de control al chiriilor pe piaţa privată de locuinţe,
       asigurare medicală și pentru cei care nu lucrează în economia formală,
       6% pentru educaţie,
       programe şcoală după şcoală finanţate de la stat.
Așteptăm să ne contactați pe oricare dintre problemele semnalate și continuăm să urmărim activitatea legislativă a Parlamentului privind locuirea și drepturile muncii.
 Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *