Cine suntem

 

 Cei 30 de ani de capitalism au înrăutățit condițiile de viață pentru milioane de români de la sat și oraș, o treime din populație trăind în pragul sărăciei. În vreme ce o mână de inși s-au îmbogățit prin orice fel de mijloace și o firavă clasă de mijloc și-a făcut apariția, industria și agricultura au fost decimate, forțând peste 3,5 milioane de români să plece la muncă în străinătate. Majoritatea celor rămași în țară suntem exploatați pe bani puțini, mulți dintre noi în slujbe nesigure, pe care nu știm dacă o să le mai avem luna sau anul viitor.

În ciuda acestor condiții, la ora actuală nu e nimeni care să ne reprezinte cu adevărat. Drepturile și interesele noastre ca lucrători au fost trădate în mod sistematic de cei care ar fi trebuit să ni le apere: mișcarea sindicală e sufocată la vârf de o birocrație pasivă și timidă, în vreme ce PSD, partidul pretins de stânga, a devenit tot mai corupt și mai de dreapta, pus în slujba oligarhilor și a rețelelor birocratice. În realitate, tot spectrul partidelor parlamentare e de la centru spre dreapta. 

Mâna de Lucru susține nevoia imperativă a unui partid de stânga de masă – un partid care să-i reprezinte pe toți cei nevoiți să-și vândă forța de muncă pentru a putea trăi, fie că lucrează într-o uzină, o companie multinațională, un magazin, o fermă, o instituție publică sau navighează între slujbe temporare, dar și pe cei care se confruntă cu diverse tipuri de oprimare și discriminare. Credem că sindicatele, ca principale organizații de masă ale clasei noastre, au datoria de a iniția procesul creării unei astfel de alternative politice, alături de mișcările sociale, organizațiile de stânga și grupurile de activiști din țară.

Un astfel de partid ar milita pentru politici care să   îmbunătățească viețile oamenilor. Susținem un program tranzițional, care pleacă de la revendicări concrete pentru a ajunge la nevoia mai profundă de transformare a societății:

 1. Crearea de locuri de muncă prin inițierea de noi proiecte publice – locuințe, școli, spitale, autostrăzi, baze sportive, surse de energie regenerabilă ș.a.m.d. 
 2. Majorarea salariului minim net și a pensiei minime la 2700 de lei pe lună, pentru ca toți oamenii care muncesc să aibă parte de un trai decent.
 3. Revizuirea fundamentală a Codului Muncii în favoarea angajaților, în special prin reinstituirea drepturilor de organizare sindicală și de negociere colectivă.
 4. Dezvoltarea capacității industriale a țării, sub control democratic și în concordanță cu standardele de mediu, care să sporească autonomia economică și energetică. Dat fiind statutul periferic al României, o astfel de autonomie ar fi o măsură preventivă necesară împotriva șantajului capitalului internațional și al instituțiilor acestuia.
 5. Majorarea subvențiilor pentru agricultori și pentru fermele colective și facilitarea de împrumuturi fără dobândă pentru cei care vor să înființeze astfel de ferme. În paralel, se impune stoparea subvențiilor publice către marile companii și a practicii acaparării de terenuri, precum și înlesnirea relației dintre micii producători locali și consumatori.
 6. Construirea de locuințe publice, accesibile celor cu venituri mici și medii, și acordarea de credite sociale pentru achiziționarea primei locuințe pentru cei tineri.
 7. Majorarea bugetelor pentru sănătate și pentru servicii sociale cel puțin la mediile europene de 8,4%, respectiv 19,1% din PIB, în detrimentul noianului de instituții polițienești și militare – vrem un stat social, nu un stat polițienesc!
 8. Municipalizarea serviciilor publice cheie din orașe și trecerea lor sub control democratic, pentru a servi nevoilor tuturor cetățenilor și nu profitului unor firme private.
 9. Trecerea resurselor naturale, a sectorului bancar și a celorlalte sectoare cheie ale economiei în proprietate publică și sub control democratic, pentru a servi nevoile sociale și economice ale tuturor cetățenilor, și nu goana după profit a elitelor autohtone ori străine.
 10. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie și reducerea emisiilor de carbon, precum și regenerarea zonelor dezvoltate în jurul industriilor extractive. O economie cu adevărat ”verde” nu îi poate lăsa în urmă pe cei care muncesc sau au muncit în industria extractivă sau în industriile poluatoare.
 11. Lupta împotriva discriminărilor de gen, etnie, abilitate fizică și mintală, orientare sexuală sau religie, prin implicarea deplină a celor discriminați, astfel încât aceștia să-și poată pune doleanțele în mod direct pe agenda unei mișcări socialiste și să luptăm cu toții împreună pentru ele. Discriminarea și înjosirea unora dintre noi sunt modalități prin care cei care ne conduc ne separă unii de alții și ne învrăjbesc unii împotriva celorlalți.
 12. Apărarea drepturilor cetățenilor români în Uniunea Europeană, în special a drepturilor salariale, a accesului la serviciile sociale și a recunoașterii calificărilor profesionale, precum și nesupunerea față de directivele și politicile europene care susțin interesele corporațiilor în detrimentul oamenilor de rând.

 

Resursele necesare pentru toate aceste măsuri există în societate. Ei sunt creați de noi toți, prin munca noastră de zi cu zi, numai că cea mai mare parte a lor e concentrată în mâinile unor elite privilegiate tot mai restrânse. De asemenea, toate aceste măsuri sunt strâns legate între ele, pentru că problemele pe care le adresează au aceeași rădăcină – capitalismul. Sărăcia, șomajul, inegalitățile, abuzurile la locul de muncă, războaiele imperialiste etc. nu pot fi eradicate în limitele sistemului care le dă naștere. În capitalism, aceste probleme nu pot fi decât ameliorate, și numai temporar, numai atunci când presiunea maselor organizate îi obligă pe patroni și politicienii lor să facă concesii. Nimic nu ni s-a dat vreodată fără luptă.

Însă un asemenea program nu ar fi decât începutul, stadiul în care ne unim, ne organizăm și devenim, prin lupta pentru revendicări punctuale, acea clasă muncitoare conștientă de puterea sa, capabilă să-și ia soarta în mâinile proprii. Astăzi, criza structurală a capitalismului global face tot mai puțin posibilă orice concesie majoră din partea patronilor și a reprezentanților lor politici, cu atât mai puțin într-o țară periferică precum România, subordonată marelui capital internațional. Criza economică, socială, politică și ecologică prin care trecem nu poate fi rezolvată în limitele capitalismului. Acest sistem trebuie depășit, iar singura soluție în acest sens, dacă vrem să nu eșuăm într-un regim de dominație și represiune încă și mai teribil, este o democrație autentică, adică socialismul democratic

Fundamental diferit de regimurile birocratice de tip stalinist experimentate secolul trecut, socialismul democratic e un sistem în care economia să fie ghidată în funcție de nevoile tuturor și nu de profitul câtorva, condus în mod democratic și nu de grupuri restrânse de politicieni, patroni sau birocrați. E o societate în care toți oamenii să poată participa efectiv la  luarea deciziilor politice – pe scurt, o societate în care să fim cu toții liberi din punct de vedere economic și politic.

Însă nicio clasă conducătoare nu a părăsit vreodată scena istoriei de bună voie. Nimic din ce vedem în jur nu sugerează că actuala clasă capitalistă ar fi dispusă să renunțe la sistemul care o menține în vârf, ba dimpotrivă: chiar și cele mai banale propuneri de ameliorare, ca cele ale lui Sanders în SUA, sunt întâmpinate cu o rezistență acerbă. Trebuie să fim realiști, deci, și să tragem concluzia care decurge de aici: pentru a transforma societatea, trebuie să preluăm puterea economică și politică din mâinile celor care o dețin acum. Putem face asta doar pe baza unui program și a unei strategii coerente, iar pentru asta avem nevoie de organizare și coeziune, pe scurt, de un partid revoluționar. Mâna de Lucru își propune să pună bazele acestui partid revoluționar în România, cot la cot cu toți cei care înțeleg necesitatea unei astfel de organizații. Totodată, susținem crearea unui partid de masă al clasei lucrătoare, care să permită co-existența mai multor curente de stânga, inclusiv a celui revoluționar – aceasta e dubla sarcină la care se înhamă grupul nostru.

Totodată, lupta pentru o alternativă democratică la capitalism nu a fost și nu va fi niciodată viabilă în granițe strict naționale. Astfel, Mâna de Lucru este prin natura ei o organizație internaționalistă, motiv pentru care avem relații de strânsă colaborare cu Alternativa Socialistă Internațională (ISA), cea mai activă și consistentă internațională socialistă la ora actuală, cu secțiuni în peste 30 de țări, despre care puteți citi mai multe la https://internationalsocialist.net/. Numai gândind și acționând la nivel internațional putem construi o lume liberă de sărăcie, război și  oprimare.

Dacă sunteți de acord cu viziunea expusă aici și vreți să luptați pentru aceleași lucruri, veniți alături de noi! Ne puteți scrie pe adresa de email contact@manadelucru.net sau pe pagina de Facebook Mâna de Lucru. Dacă ne vom organiza și vom lupta, atunci vom câștiga!

De asemenea, dacă vreți să ne susțineți eforturile, puteți face o donație aici: paypal.me/vladmdl